event image event image

Dzień I - 30 maja 2017 r.

 

9.00       Otwarcie sekretariatu – rejestracja uczestników

10.00     Otwarcie konferencji

10.10     Sesja I - „Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE
                – wpływ na działalność operatorów sieci oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych”

Panel Dyskusyjny nt.:  "Wpływ ustawy OZE na działalność operatorów sieci – ocena przepisów, proponowane kierunki zmian prawa"

13.15     Obiad

14.30     Sesja II – „Regulacje prawne dotyczące przyłączania i współpracy OZE z sieciami elektroenergetycznymi”

16.30     Przerwa kawowa

16.45     Sesja III - „Aktualny stan przyłączeń OZE oraz doświadczenia operatorów sieci”

18.45     Zakończenie pierwszego dnia obrad

19.15     Kolacja

 

Dzień II - 31 maja 2017 r.

 

7.00        Śniadanie

9.00        Sesja IV - „Mikroinstalacje – aspekty przyłączeniowe i techniczne w świetle pierwszych przyłączeń”

10.15     Przerwa kawowa

10.40     Sesja V - „Techniczne, eksploatacyjne oraz ruchowe aspekty pracy sieci elektroenergetycznej z generacją z OZE”

12.45     Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00     Obiad