event image event image

Dzień I - 30 maja 2017 r.

   9.00

Otwarcie sekretariatu – rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie konferencji
Prezes Robert Stelmaszczyk (innogy Stoen Operator / PTPiREE)

10.15

Sesja I - Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE – wpływ na działalność operatorów sieci oraz bezpieczeństwo pracy siecielektroenergetycznych oraz Panel Dyskusyjny
Przewodniczący: Wojciech Tabiś (PTPiREE)

 

Referat wprowadzający:
Zapisy ustawy OZE – wpływ na działalność operatów sieci
Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE)

Panel Dyskusyjny: Wpływ ustawy OZE na działalność operatorów sieci – ocena przepisów, proponowane kierunki zmian prawa
Moderator: Wojciech Tabiś (PTPiREE)

Udział w Panelu potwierdzili:

 1. Prezes Robert Stelmaszczyk – innogy Stoen Operator / PTPiREE
 2. Prezes Maciej Bando – URE (wstępne potwierdzenie)
 3. Naczelnik Mariusz Radziszewski – Departament Energii Odnawialnej ME
 4. Prezes Marek Szymankiewicz – Enea Operator
 5. Prezes Robert Zasina – TAURON Dystrybucja
 6. Dyrektor Grzegorz Widelski – ENERGA-OPERATOR
 7. Dyrektor Włodzimierz Mucha – PSE
 8. Dyrektor Krzysztof Madajewski – Instytut Energetyki O/Gdańsk
13.15

Obiad

14.30

Sesja II – Regulacje prawne dotyczące przyłączania i współpracy OZE z sieciami elektroenergetycznymi
Przewodniczący: Marek Szymankiewicz (Enea Operator)

 
 1. Współpraca OSD z klastrami energii i spółdzielniami energetycznymi - stan prawny, postulowane kierunki zmian
  Maciej Szambelańczyk (WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
 2. Możliwość zmiany podmiotu, przedmiotu i innych parametrów przyłączenia w trakcie procedury przyłączeniowej
  Zbyszko Wizner (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 3. Odpowiedzialność stron umowy o przyłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej
  Jakub Pokrzywniak (WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
 4. Wpływ Pakietu Zimowego na relację Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z OZE
  Przemysław Kałek (Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy)
 5. Fundusze UE jako narzędzie wspierające rozwój sieci elektroenergetycznej, w tym dla potrzeb OZE
  Magdalena Kuczyńska (Enea Operator)
 6. Wyzwania związane z implementacją prawodawstwa unijnego (Network Code „Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators”)
  Tomasz Wawrzyniak (Enea Operator)

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

16:45

Przerwa kawowa

17:15

Sesja III - Aktualny stan przyłączeń OZE oraz doświadczenia operatorów sieci
Przewodniczący: Wojciech Kozubiński (PTPiREE)

 
 1. Aktualny stan przyłączeń OZE w sieci przesyłowej
  Dorota Gulbinowicz (PSE SA)
 2. Przyłączanie elektrowni fotowoltaicznych o mocach ok. 1 MW do sieci średniego napięcia – interpretacja  wybranych kryteriów ekspertyzowych
  Andrzej Trzeciak, Krzysztof Marszałkiewicz, Ireneusz Grządzielski (Politechnika Poznańska), Dariusz Strzelecki, Tomasz Wawrzyniak, Jarosław Kałużny (Enea Operator)
 3. Działania OSP w przypadku nadmiaru w KSE energii z OZE - studium przypadku na bazie Świąt w grudniu 2016
  Marek Kornicki (PSE SA)

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

18.45

Zakończenie pierwszego dnia obrad

19.00

Kolacja

 

Dzień II - 31 maja 2017 r.

7.00

Śniadanie

9.00

Sesja IV - „Mikroinstalacje – aspekty przyłączeniowe i techniczne w świetle pierwszych przyłączeń”
Przewodniczący: Janusz Kurpas (TAURON Dystrybucja)

 
 1. Praca wyspowa sieci niskiego napięcia z przyłączoną rozproszoną generacją fotowoltaiczną
  Henryk Koseda, Marek Okasiński (Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)
 2. Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi
  Piotr Kacejko, Sylwester Adamek (Politechnika Lubelskiej)
 3. Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich - studium przypadku
  Grzegorz Widelski (ENERGA-OPERATOR)
 4. Zarządzanie informacją o mikroinstalacjach na potrzeby analizy napięciowej
  Tomasz Burek, Michał Niedziela (Tauron Dystrybucja)
 5. Mikroinstalacje OZE – możliwości i wyzwania
  Artur Pawelec, Stanisław Pietruszko (Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki)
 6. Możliwości aktywnej regulacji mocy w sieciach niskiego napięcia z wysokim nasyceniem instalacji prosumenckich - rozwiązania stosowane w Portugalii
  Radosław Szczerbowski, Maria Ciarkowska (Politechnika Poznańska)
 7. Zaawansowane funkcje licznika energii elektrycznej dla prosumenta
  Piotr Derbis (Landis+Gyr) - referat komercyjny

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

11.30

Przerwa kawowa

11.50

Sesja V - Techniczne, eksploatacyjne oraz ruchowe aspekty pracy sieci elektroenergetycznej z generacją z OZE
Przewodniczący: Grzegorz Widelski (ENERGA-OPERATOR)

 
 1. Monitorowanie obciążenia linii sposobem na bezpieczne wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych bez konieczności ograniczeń mocy
  Adam Babś, Tomasz Samotyjak (Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)
  Krzysztof Woliński
   (PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok)
 2. Sterowanie farmą wiatrową przyłączoną do sieci dystrybucyjnej 110 kV - rozwiązania zaawansowane
  Ireneusz Grządzielski, Krzysztof Marszałkiewicz (Politechnika Poznańska)
  Czesław Koltermann, Janusz Budzyń (Enea Operator)
 3. Urządzenia poprawiające warunki pracy Odnawialnych Źródeł Energii przyłączanych do sieci NN
  Marek Ozorowski (Ensto Pol) - referat komercyjny
 4. Sposoby rozwiązywania problemów związanych ze wzrostami i spadkami napięć przy instalacjach OZE przy zastosowaniu automatycznych regulatorów napięcia
  w sieci rozdzielczej nn
  ASTAT - referat komercyjny

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

12.40

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00

Obiad