event image event image

Dzień I - 19 czerwca 2018 r.

   9.00

Otwarcie sekretariatu – rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie konferencji
Prezes Robert Zasina (Tauron Dystrybucja / PTPiREE)

10.15

Sesja I - Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE – wpływ na działalność operatorów sieci oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych oraz Panel Dyskusyjny
Przewodniczący: Wojciech Tabiś - PTPiREE

 

Referat wprowadzający:
Aktualny stan prawny oraz proponowane zmiany w zakresie przyłączania i współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym – nowelizacja ustawy OZE, Kodeksy Sieciowe
Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE)

Panel Dyskusyjny: Wpływ zmian prawnych dotyczących OZE na działalność operatorów sieci i bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych

13.00

Obiad

14.15

Sesja II – Regulacje prawne dotyczące przyłączania i współpracy OZE z sieciami elektroenergetycznymi

 
 1. Rynek Mocy a odnawialne źródła energii oraz magazyny energii
  Maciej Szambelańczyk (WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
 2. Wpływ Kodeksów Sieciowych na przyłączanie i funkcjonowanie OZE
  Przemysław Kałek (Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy)
 3. Wymagania ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy OZE w zakresie niezrealizowanych inwestycji oraz możliwości wypowiedzenia umowy
  Zbyszko Wizner (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 4. Fotowoltaika największym źródłem energii elektrycznej w połowie XXI wieku
  Stanisław Pietruszko (Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki)
 5. Karta Aktualizacji IRiESD dotycząca OZE – najważniejsze zmiany
  Grzegorz Widelski (Energa-Operator)

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

16:00

Przerwa kawowa

16:15

Sesja III - Aktualny stan przyłączeń OZE oraz doświadczenia operatorów sieci

 
 1. Stan przyłączeń OZE w Polsce
  Dorota Gulbinowicz (PSE SA)
 2. Budowa farm wiatrowych bez aukcji (bez pomocy publicznej)
  Kamila Tarnacka (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej)

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

17.00

Zakończenie pierwszego dnia obrad

19.00

Kolacja

 

Dzień II - 20 czerwca 2018 r.

7.00

Śniadanie

9.00

Sesja IV - Mikroinstalacje – aspekty przyłączeniowe i techniczne w świetle pierwszych przyłączeń

 
 1. Podsumowanie projektu gminnego obejmującego budowę 700 PV
  Maciej Mróz (Tauron Dystrybucja)
 2. Sterowanie pracą instalacji PV
  Aleksander Babś (Instytut Energetyki O/Gdańsk)
 3. Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowanego intensywnym rozwojem fotowoltaiki w sieci nn
  Piotr Kacejko, Paweł Pijarski (Politechnika Lubelska)
 4. Redukcja asymetrii napięć i prądów w sieciach nn z jednofazowymi mikroinstalacjami PV
  Marek Ozorowski (Ensto Pol)

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

10.30

Przerwa kawowa

11.00

Sesja V - Techniczne, eksploatacyjne oraz ruchowe aspekty
pracy sieci elektroenergetycznej z generacją z OZE

 
 1. Praktyczne aspekty współpracy magazynu energii i OZE w obszarze LOB wydzielonym z KSE
  Leszek Bronk ( Instytutu Energetyki O/Gdańsk)
 2. Wpływ Kodeksów Sieciowych na przyłączanie i funkcjonowanie OZE
  Robert Jankowski, Andrzej Kąkol (Instytut Energetyki O/Gdańsk) Jerzy Rychlak (PSE SA)
 3. Prowadzenie ruchu KSE z dużą ilością energii z OZE
  Marek Kornicki (PSE SA)
 4. Zwiększenie mocy zainstalowanej farmy wiatrowej powyżej mocy przyłączeniowej (Overcapcity)- korzyści dla inwestorów i operatorów sieci
  Jerzy Kalinowski
  (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej)
 5. Wykorzystanie farm wiatrowych  do operatywnej  regulacji  parametrów stanów  pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV
  Ireneusz Grządzielski, Krzysztof Marszałkiewicz (Politechnika Poznańska), Bogumiła Strzelecka, Czesław Kolterman, Janusz Budzyń (Enea Operator)

Pytania do zaprezentowanych referatów i podsumowanie sesji przez przewodniczącego

12.50

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00

Obiad