event image event image

Dzień I - 14 października 2020 r.

   9.00

Otwarcie sekretariatu – rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie konferencji

10.15

Sesja I – Aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE – wpływ na działalność operatorów sieci oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych

Panel Dyskusyjny nt.: „Wpływ zmian prawnych dotyczących OZE na działalność operatorów sieci i bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych”

13.00

Obiad

14.15

Sesja II – Regulacje prawne dotyczące przyłączania i współpracy OZE z sieciami elektroenergetycznymi

16:00

Przerwa kawowa

16:15

Sesja III – Aktualny stan przyłączeń OZE w tym wynikających z aukcji oraz doświadczenia operatorów sieci

18.30

Zakończenie pierwszego dnia obrad

19.00

Kolacja

 

Dzień II - 15 października 2020 r.

7.00

Śniadanie

9.00

Sesja IV – Mikroinstalacje – aspekty przyłączeniowe i techniczne oraz doświadczenia z dotychczasowych przyłączeń oraz planowanych…

11.00

Przerwa kawowa

11.30

Sesja V – Techniczne, eksploatacyjne oraz ruchowe aspekty pracy sieci elektroenergetycznej z generacją z OZE

12.50

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00

Obiad