event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w  dziewiątej Konferencji:

Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
25-26 maja 2022 r., Warszawa (tryb stacjonarny)

W trakcie tegorocznej edycji przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia: aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące OZE oraz ich wpływ na działalność operatorów sieci, bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej o dużym nasyceniu OZE, warunki i zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji, zasady współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, aktualny stan przyłączeń.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pan Rafał Gawin.

W konferencji udział wzięło 210 Uczestników, reprezentujących: urzędy centralne (URE, MKiŚ), energetykę zawodową, stowarzyszenia zajmujące się problematyką OZE, uczelnie i instytuty naukowe, dostawców urządzeń i rozwiązań. Zaprezentowano 22 referaty, przeprowadzono panel dyskusyjny na temat "Wpływ dynamiki rozwoju OZE na działalność operatorów sieci i bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych".

Już tradycyjnie w zakładce "Pliki do pobrania" publikujemy:

  • ostateczny program konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • zdjęcia z konferencji,
  • te prezentacje, których Autorzy wyrazili na to zgodę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach PTPiREE!