event image event image

Miło jest nam poinformować Państwa, że PTPiREE wspólnie z Enea Operator, ENERGA-Operator, TAURON Dystrybucja oraz PSE SA, organizuje już siódmą Konferencję

Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy. 
Konferencja ta odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2018 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

W trakcie tegorocznej edycji omawiane szeroko będą zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących OZE oraz ich wpływu na działalność operatorów sieci, a także bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej, warunków i zasad przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji, zasad współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, aktualnego stanu przyłączeń itd. W trakcie konferencji zostanie zorganizowany również Panel dyskusyjny.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Organizatorzy Konferencji:

 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • ENEA Operator Sp. z o.o.
 • ENERGA Operator SA
 • TAURON Dystrybucja SA
 • PSE SA

Miejsce konferencji: Warszawa, Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54

Termin: 19-20 czerwca 2018r.

Rada Programowa:

 • Dariusz Strzelecki – ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Grzegorz Widelski – ENERGA Operator SA
 • Włodzimierz Mucha – PSE SA
 • Maciej Mróz – TAURON Dystrybucja SA
 • Krzysztof Madajewski – Instytut Energetyki O/Gdańsk
 • Ireneusz Grządzielski – Politechnika Poznańska
 • Wojciech Tabiś – Biuro PTPiREE
 • Wojciech Kozubiński – Biuro PTPiREE