event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w VIII Konferencji:

Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a organizatorami były firmy: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA Operator SA, TAURON Dystrybucja SA, PSE SA. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, reprezentujących: urzędy centralne, stowarzyszenia branżowe, uczelnie i instytuty badawncze, podsektory przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz firmy.

Już tradycyjnie w zakłądce "Pliki do pobrania" publikujemy: program konferencji oraz prezenteacje, których Autorzy wyrazili na to zgodę.

Seredcznie Państwa zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE, które znaleźć można na stronie www o adresie: www.ptpiree.pl/wydarzenia.