event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w VII edycji Konferencji:

Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
19-20 czerwca 2018 r. , Warszawa

W trakcie tegorocznej edycji omawiano zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących OZE oraz ich wpływu na działalność operatorów sieci, a także bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej, warunki i zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji, zasady współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, aktualny stan przyłączeń itd. W trakcie konferencji zorganizowano również Panel dyskusyjny.

W Konferencji wzięło udział blisko 140 Uczestników, rezprezentujących Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, PSEW, PTF, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, Operatora Systemu Przesyłowego, kancelarii prawniczych, projektantów i dostawców rozwiązań z zakresu OZE.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!